Månadsarkiv: oktober 2008

Medierevolution i arabvärlden – problem och möjligheter

Demokratin lyser ännu med sin frånvaro, behovet av reformer och sociala förändringar är fortfarande skriande stort. Ändå har en REVOLUTION ägt rum i arabvärlden. Den oerhört snabba utvecklingen av arabisk MEDIA är häpnadsväckande. På tio år har det tidigare så torftiga medielandskapet med sin statskontrollerade TV, radio och press, tagit ett jättekliv ut i cyberrymden. Den nya teknologin har sprängt sönder nationsgränserna, och idag kan varje arabisk medborgare med en satellit på taket, en dator på skrivbordet, och en mobil i handen surfa runt i ett ständigt växande flöde av nyheter, information och underhållning.

 Medierevolutionen i arabvärlden sparkade igång 1996 med lanseringen av Al Jazeera, den satellitsända nyhetskanalen med bas i Qatar, som numera sänder på både arabiska och engelska. Båda upplagorna har enorma tittarsiffror, 50 miljoner följer sändningarna på arabiska och Al Jazeera på engelska når idag 100 miljoner hushåll över hela världen, vilket gör kanalen till en konkurrent att ta på allvar, både för amerikanska CNN och brittiska BBC.

 I kölvattnet på Al Jazeera följde en explosionsartad tillväxt av nya arabiska satellitkanaler, vid senaste sammanräkningen hade siffran stigit till över trehundra. Alla sorters program har hittat sin publik i de arabiska vardagsrummen, vid sidan av det vanliga underhållnings-, sport- och musikutbudet, görs det idag särskilda program kring ämnen som mat, hälsa, religion – och då inte enbart islam – samt sex och äktenskap. Men inget har haft en större betydelse än dygnet-runt-sändningarna av nyheter på arabiska, på oberoende kanaler som Al Jazeera och Al Arabiya.

 ”Det nya TV-utbudet har hjälpt araberna att definiera och belysa sina egna problem, istället för att vänta på att västs media ska göra det för dem”, säger jordanske journalisten George Hawatmeh, och jämför med hur situationen såg ut vid Kuwaitkriget 1990-91, när den arabiske tv-tittaren var hänvisad till nyheterna på sin nationella statliga TV-kanal, eller rapporteringen från CNN.

 Låter man blicken vandra ut över detta nya arabiska medielandskap, upptäcker man att de många tv-bolagen har sällskap i cyberrymden med 52 miljoner internet-användare, varav 63000 är aktiva bloggare. Till detta kommer en stadig ström av fria radiostationer, nya oberoende dagstidningar, och deras minst lika viktiga nätupplagor. Men frågan är på vilket sätt – och om – den här starka medieutvecklingen påverkar arabvärlden i demokratisk riktning? Och en minst lika viktig fråga, hur ser den arabiske journalisten på sin uppgift som nyhetsförmedlare och rapportör i det här viktiga samhällsskedet? Frågan gick vidare till 600 journalister, verksamma på de viktigaste dagstidningarna i 14 arabiska länder. Svaren blev överraskande. Vid tidigare undersökningar har arabiska journalister uttryckt att viktigast av allt är att backa upp den egna nationen, stödja rådande förhållanden, och se till att status quo bibehålls. Nu avslöjades helt andra tongångar.

 Längtan efter förändring genomsyrar svaren i hela undersökningen, som finns publicerad i The International Journal of Press/Politics. På frågan: Vilka är de största problemen som arabvärlden står inför idag? svarar en majoritet FRÅNVARON AV MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, följt av FATTIGDOMEN och BRISTEN PÅ UTBILDNING. USA:s politik anses, inte helt oväntat, vara det största hotet mot arabvärlden, men nästan lika många av de tillfrågade journalisterna menar att hotet står att finna i de egna länderna – i frånvaron av politisk förändring. Arabiska journalister upplever att deras egna regeringar är det största hindret för en fri och oberoende press. På frågan: Vilken är den arabiska journalistikens största utmaning? fördelar sig svaren lika mellan BRISTEN PÅ PROFESSIONALISM och REGIMENS KONTROLL ÖVER MEDIA. Andra problem som tas upp är BRISTEN PÅ ETIK och KORRUPTION.

 En av de mest spännande frågorna i undersökningen är: Hur vill du beskriva din politiska hemvist? De arabiska journalisterna får välja mellan följande fem kategorier: Nationalist, Pan-arabisk nationalist, demokrat, islamist och icke-specifierad tillhörighet. Flertalet av de 600 journalisterna väljer att beskriva sig som DEMOKRATER. Längst ner på skalan hamnar nationalisterna och islamisterna. Och en överväldigande majoritet anser att journalistens främsta uppgift är att STÖDJA POLITISKA REFORMER, tätt följt av FUNGERA SOM ETT SPRÅKRÖR FÖR DE FATTIGA.

 ”Mitt jobb som journalist är att förändra allting”, säger Hassan Amr, redaktör på egyptiska dagstidningen Al Fajr, ”allt från presidenten till regeringen, och regimen som sådan, ja, till hela styrelseskicket”.

 Omvärlden har också identifierat den arabiske journalisten som en möjlig ”förändringsagent”.

En stor portion av biståndet från USA och EU har de senaste åren satsats på medieträning, bara Egypten har de senaste tre åren mottagit 15 miljoner dollar från USA i seminarier och kurser för journalister.

 Men arabvärldens regimer låter sig inte förändras så lätt. Kritiska journalister vet hur lätt man kan få byta redaktionsrummet mot en cell i fängelset. Medierevolutionen har i många fall lett till att tumskruvarna dragits åt ännu hårdare kring press- och yttrandefriheten. Ett talande exempel är Arabförbundets attack på satellitkanalerna tidigare i år. Då enades förbundets 22 informationsministrar om att det är tillåtet att bestraffa kanaler som förolämpar arabiska ledare och religiösa symboler.

 ”Jag är ändå optimist”, säger Daoud Kuttab, som grundat den fria radiostationen AmmanNet. ”Arabvärlden består till största delen av unga människor, under 21 år, som växt upp med den nya teknologin. De vet hur man använder datorer, mobiler och allt möjligt annat – jag tror inte att det finns någon regering som i längden kan hindra folk att kommunicera med all den här teknologin.”

Annonser

Lämna en kommentar

Under Blogg, Media, Mellanöstern